Tvorivá dielňa Š V U

od 24.05.2014,09:00 do 23:59

ZUŠ v Komárne, v sobotu 24.05.2014 o 9:00 hod.

Miesto konania: Základná umelcká škola, , Letná ul. č. 12, Komárno

« späť na titulku