Tvorivá dielňa „EKO * ŠPERKY“ / Alkotóműhely

od 14.01.2013,16:00 do 18:00

Organizuje ROS Komárno.

Účasť je potrebné potvrdiť. Bližšie info na obrázku.

Zdroj: www.ros-komarno.sk

Miesto konania: Centrum voľného času, Rozmarínova 2, Komárno
Kontakt: Mačicová, Telefón: 035/7603783, 0907218172,

« späť na titulku