Trojrohá šatka 3D

od 25.04.2013,16:00 do 18:00

Účastnícky poplatok  3 €

Miesto konania: Centrum voľného času, Rozmarínova 2, Komárno
Kontakt: 035/7603783, 0907218172, osveta.vff@gmail.com, Jana Mačicová

« späť na titulku