Tretia cesta / A HARMADIK ÚT

od 21.12.2013,17:00 do 23:59

http://www.aharmadikut.sk/

Miesto konania: CSEMADOK, nám. Kossutha 3, Komárno / CSEMADOK, Kossuth tér 3., 94501 Komárom

« späť na titulku