Tréningy pamäti VIII.

od 13.03.2017,10:00 do 11:30

Tréningy pamäti VIII.

http://www.kjszkom.sk/index.php/sk/318-treningy-pamaeti-viii

Miesto konania: Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Palatínova 8 (vedľa kostola sv. Ondreja), Komárno

« späť na titulku