Tar Annamária: Online élte-megváltozott érzelmek

od 11.11.2016,19:00

Tar Annamária: Online élte-megváltozott érzelmek

Miesto konania: Dom Matice slovenskej, Nám. M. R. Štefánika 6, 945 01 Komárno

« späť na titulku