Folkpódium / Folkpódium - Karácsonyi fonó

od 15.12.2012,17:00 do 23:59

Miesto konania: Rév – Dom maďarskej kúltúry, Pevnostný rad 142, Komárno / Rév – Magyar kultúra háza, Pevnostný rad 142, Komárno
Kontakt: Tel.: +421 35 77 13 895 Mobil: +421 905 427 744

« späť na titulku