Tajná láska – Titkos szerelem.

od 12.06.2021,08:00

Tajná láska – Titkos szerelem.

Rebeli 12. júna prídu s premiérou nového muzikálu Tajná láska – Titkos szerelem. Muzikál mal pôvodne naplánovanú premiéru v decembri 2020. Avšak Covid zavrel všetky divadlá a s ním aj to komárňanské.
Tajná láska – Titkos szerelem je prvý projekt, v ktorom úspešní herci a tanečníci používajú aj maďarčinu. „Po maďarsky hovorí najmä mama hlavnej postavy – Adelaide, nie je to však niečo, čomu by slovensky hovoriaci divák neporozumel. Naopak, vytvára to vtipné situácie.“
Tajná láska je ľahučká romantická komédia, ktorá rieši vzťah medzi kresťanskou cirkvou a dávnymi pohanskými rituálmi, vzťah medzi Maďarkou a Slovákom. Nosnou témou predstavenia je zobrazenie ľudskej prirodzenosti: iné hlásať a iné žiť. Navonok podľa kresťanských pravidiel žijúca dedinka Rebelovo sa v skutočnosti intenzívne vracia k pohanským rituálom, napriek sľubu, že sa nebudú krstní rodičia montovať do vzťahov mladých, robia presný opak. Ak by divák hľadal paralelu k dnešnému svetu, nájde ju veľmi jednoducho. Dnešné sociálne siete kedysi plne vytvárala dedinská studňa. Pri nej si ľudia vymieňali cenné informácie či novinky. Nie všetky však boli myslené úprimne a s dobrým úmyslom. A tak ani tajná láska nebola tajnou ani jedinú minútu, presne tak, ako to je aj v dnešnom svete. A práve rituály zaklínania studní, mimochodom vykonávali sa práve v júni, možno stoja za Tajnou láskou medzi Adelaide a Adamom. Svoj podiel ale nesie aj nový mladý kňaz v Rebelove.
Viac sa dozviete, ak navštívite predstavenie Slovenských rebelov a Dramaťáku (www.dramatak.eu).
Jana Pipíšková

 

Miesto konania: DMS Komárno, Nám. M.R.Štrfánika, Komárno

« späť na titulku