Svetový deň tanca / A tánc világnapja

od 27.04.2014,17:00 do 23:59

Baletné vystúpenie absolventov Strednej tanečno-umeleckej školy v Győri

A Győri Tánc- és Képzőművészeti Középiskola végzős növendékeinek balett 

Miesto konania: MsKS, Hradná 1, Komárno / VMK Komárno

« späť na titulku