Svetlom kreslené spomienky / Fénnyel rajzol emlékek

od 08.11.2013,17:00 do 30.11.2013,08:00

 

Miesto konania: Galéria Limes, Komárno Ul. Františkánov 31, Komárno / Limes Galéria, Komárom Ferencesek utcája 31, Komárom
Kontakt: Tel.: 00421/905/903 920, 00421/907/719 493

« späť na titulku