SVET HRAČIEK / A BÁBOK

od 12.06.2021,09:00 do 28.08.2021,08:00

SVET HRAČIEK / A BÁBOK

Miesto konania: Podunajské múzeum v Komárne, Zichyho palác , Nám. gen. Klapku 9, Komárno

« späť na titulku