Svet ako ho vidíme my / A világ, ahogyan mi látjuk

od 18.05.2013,10:00 do 12:00

Občianske združenie Pro Arte Danubií a Slovenský zväz telesne postihnutých Vás srdečne pozýva na otvorenie výstavy / A Pro Arte Danubií Duna Mente Művészetéért Polgári Társulás és a Szlovákiai Mozgássérültek Országos Szovetsége meghívja Önt és barátait

– výstava výtvarných prác ľudí s telesným a ťažkým telesným postihnutím / – mozgássérúlt emberek képzóművészeti

– 4. ročník/ – 4. évfolyam 

Záštitu nad výstavou prevzal / A kiállitás védnoke:  MUDr.Anton Marek, primátor mesta Komárno /Komárom város polgármestere 
Príhovor /Koszontót mond : Ing. Monika Vrábľová – predsedníčka SZTP / SzMOSz elnoke
Hostitelka/ Házigazda: PhDr. Veronika Farkas, historik umenia/  múvészettorténész

Sprievodný program: cirkevnej školy Mariánum v Komárne /Kozremúkodnek: a Mariánum Egyházi Iskola tanulói, Komárom

Výstavu podporili: MK SR – program Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva, Samospráva mesta Komárno / A kiállítást támogatta: a Szlovák Koztársaság Kulturális Minisztériuma, Komárom Város Önkormányzata

Výstava je sprístupnená do 10. júna 2012 / Megtekinthetó: 2012. június 10-ig

Otvorené po-pia 10.00-16.00 hod., so-ne podľa dohovoru / Nyitva hé-pé 10-16 óráig, szo-va megegyezés szerint

meghivo

Miesto konania: Galérii Limes, Komárno Ul. Františkánov 31, Komárno / Limes Galéria, Komárom Ferencesek utcája 31, Komárom
Kontakt: tel.: 0907/719 493,0905/903 920

« späť na titulku