SÚŤAŽ: „ Včely a včelári – ako ich vidím ja“

od 22.08.2014,08:00 do 12.09.2014,16:00

Pri príležitosti 2. ročníka Medového festivalu vyhlasuje Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Komárne výtvarnú a fotografickú súťaž na tému:
„ Včely a včelári – ako ich vidím ja“

Súťaž je určená pre deti a mládež z okresu Komárno a ich úlohou je vytvoriť výtvarnú alebo fotografickú prácu zameranú na témy:
včela, činnosť včiel, včelárenie (práce včelára), liečivé včelie produkty.

Neváhajte sa zapojiť!

 

Pre súťaž sú určené nasledovné súťažné kategórie v dvoch oblastiach:

Výtvarné práce:

  1. Kategória MŠ a jasličky
  2. kategória žiaci 1. až 4. ročníka ZŠ
  3. kategória žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ a 8. ročných gymnázií

Fotografické práce:

 

  1. kategória žiaci 1. až 4. ročníka ZŠ
  2. kategória žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ a 8. ročných gymnázií


Práce je možné odovzdať osobne v riaditeľni Domu Matice slovenskej (DMS) v Komárne alebo prostredníctvom zbernej schránky umiestnenej vo vestibule DMS Komárno alebo ich zaslať poštou na adresu:

Dom Matice slovenskej
Námestie M. R. Štefánika 6
945 01 Komárno

do 12. Septembra 2014
do 16:00 hod.

Zvyšné propozície nájdete na stránkach: http://www.klubpriatelovmedu.sk/sutaz/

« späť na titulku