Súťaž v speve slovenských ľudových piesní / Neverejné predstavenie

od 29.10.2013,08:30 do 29.09.2014,15:00

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, vážený učiteľský zbor.

Dom Matice slovenskej Komárno pozýva žiakov základných škôl a osemročných gymnázií na Súťaž v speve slovenských ľudových piesní.

Súťaží sa v sólovom speve, súťažiaci zaspieva dve piesne rôzneho charakteru. Jednu rýchlejšiu a jednu pomalšiu. Jednu pieseň je možné spievať so sprievodom hudobného nástroja.  Každá škola môže prihlásiť dvoch žiakov do každej skupiny.

1. skupina –  ročníky 1. a 2.
2. skupina –  ročníky 3. a 4.
3. skupina –  ročníky 5. a 6.
4. skupina –  ročníky 7., 8. a 9.

Súťaž bude prebiehať v utorok 29.10.2013 vo Veľkej sále DMS Komárno od 8,30 hod. Prezentácia súťažiacich je od 8,00 hod.

Podmienky všeobecne:
Žiakov by mal sprevádzať uvádzajúci učiteľ, prípadne korepetítor (nie je podmienkou). Súťaž je určená žiakom základných škôl a osemročných gymnázií okresu Komárno. Dom Matice slovenskej poskytne súťažiacim občerstvenie a víťazom diplomy a ceny.  Cestovné náklady hradí vysielajúca škola. 

Prihlášky do súťaže posielajte do 25.10.2013 na adresu:

Dom Matice slovenskej
Námestie M. R. Štefánika č. 6
945 01 Komárno

alebo cez el. poštu  email: dms.komarno@matica.sk

Bližšie informácie: 0905 466 107

Jozef  Černek
riaditeľ DMS

Miesto konania: DOM MATICE SLOVENSKEJ, Nám. M.R.Štefánika č. 6, Komárno
Kontakt: 0905 466 107

« späť na titulku