Súťaž v speve slovenských ľudových piesní 2015

od 27.10.2015,08:30

deti_spevacka_sutaz_dms

Dom Matice slovenskej Komárno pozýva žiakov základných škôl a osemročných gymnázií na Súťaž v speve slovenských ľudových piesní.

Súťaží sa v sólovom speve, súťažiaci zaspieva dve piesne rôzneho charakteru. Jednu rýchlejšiu a jednu pomalšiu. Jednu pieseň je možné spievať so sprievodom hudobného nástroja. Každá škola môže prihlásiť dvoch žiakov do každej skupiny.

  • 1. skupina – ročníky 1. a 2.
  • 2. skupina – ročníky 3. a 4.
  • 3. skupina – ročníky 5. a 6.
  • 4. skupina – ročníky 7., 8. a 9.

Súťaž bude prebiehať v utorok 27.10.2015 vo Veľkej sále DMS Komárno od 8,30 hod. Prezentácia súťažiacich je od 8,00 hod.

Podmienky všeobecne:
Žiakov by mal sprevádzať uvádzajúci učiteľ, prípadne korepetítor (nie je podmienkou). Súťaž je určená žiakom základných škôl a osemročných gymnázií okresu Komárno. Dom Matice slovenskej poskytne súťažiacim občerstvenie a víťazom diplomy a ceny. Cestovné náklady hradí vysielajúca škola.

Prihlášky do súťaže posielajte do 26.10.2015 na adresu:

Dom Matice slovenskej
Námestie M. R. Štefánika č. 6
945 01 Komárno
alebo cez el. poštu email: dms.komarno@matica.sk
Bližšie informácie: 0905 466 107

Miesto konania: DMS, M.R.Štefánika 6, Komárno

« späť na titulku