Súčasný umelecký maďarský smalt / A kortárs magyar tűzzománcművészet

od 14.03.2014,17:00 do 18:00

Výstava potrvá do 17.04.2014

Miesto konania: Výstavná sála múzea v Zichyho paláci, Nám. gen. Klapku 9, Komárno / Zichy palotabeli kiállítóterem, Klapka György tér 9, Komárom

« späť na titulku