Stretnutie s Viktorom Horjánom

od 13.05.2014,17:00 do 08:00

Knižnica Jószefa Szinnyeiho v Komárne pozýva na stretnutie s činoherným a muzikálovým hercom

VIKTOROM HORJÁNOM v literárnom klube šáLKKA.

Rodák z nášho mesta predstaví svoju knižnú biografiu Zápisky z teplého domu.

www.nebojtesa.sk

Miesto konania: Priestory knižnice na Palatínovej ul. č. 8, Komárno

« späť na titulku