Spomienkový koncert na počesť Zoltána Kodálya a Lajosa Vassa / Emlékhangverseny Kodály Zoltán és Vass Lajos tiszteletére

od 16.12.2012,16:00 do 18:00

Účinkujú / Közreműködnek:

Miešaný spevácky zbor / Vegyeskar

 Alba Regia, Székesfehérvár (MR)

Ženský zbor z Tešedíkova / Peredi Nőikar

Miešaný spevácky zbor CONCORDIA z Komárna / CONCORDIA Vegyeskar

CSEHI Ágota, klavírny virtuóz / zongoraművész

Ďalej účinkujú / Valamint: Bakos Anita, Bakos Márta,
Eva Sýkorová a Pfeiferlik Lajos

            Pozvánka Meghívó

Miesto konania: MsKS, Hradná 1, Komárno / VMK, Hradná 1, Komárno
Kontakt: Tel: 035/7713 550, 0905/892579

« späť na titulku