SPLIFF 447 KLIPP PREMIER

od 28.12.2015,18:00

https://www.facebook.com/spliff447/photos/gm.1499190540382835/429733930566234/?type=3&theater

Belépő: 3€

Miesto konania: RÉV - Dom maďarskej kutúry / RÉV - A Magyar Kultúra Háza Pevnostný rad 142., 945 01 Komárno

« späť na titulku