SPEVY DOMOVA / HAZAI ÉNEKEK

od 06.07.2013,14:00 do 18:00

Krajská prehliadka speváckych zborov dôchodcov / Nyugdíjas énekkarok kerületi seregszemléje 

v rámci osláv 1150. výročia príchodu sv. CYRILA a METODA

Miesto konania: DOM MATICE SLOVENSKEJ, Nám. M.R.Štefánika č. 6, Komárno / Matica slovenské székháza

« späť na titulku