Tanečná antológia / Tanečný dom / Néptáncantológia / Tánc ház

od 13.12.2014,14:00 do 14.12.2014,23:59

Miesto konania: Domu Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno / RÉV - A Magyar Kultúra Háza Pevnostný Rad 142

« späť na titulku