Snehová kráľovná / Hókirálynő

od 15.11.2013,09:00 do 11:30

réžia: Dráfi Mátyás

http://teatrum.eu/

Miesto konania: DOM MATICE SLOVENSKEJ, Nám. M.R.Štefánika č. 6, Komárno / Matica slovenská székháza, Komárom
Kontakt: info: teatrumkn@gmail.com

« späť na titulku