Snehová kráľovná / Hókirálynő

od 23.11.2013,17:00 do 23:59

réžia: Dráfi Mátyás

http://teatrum.eu/hokiralyno.php

Miesto konania: DOM MATICE SLOVENSKEJ, Nám. M.R.Štefánika č. 6, Komárno / Matica slovenská székháza, Komárom
Kontakt: info: teatrumkn@gmail.com

« späť na titulku