“Slnovrat – duchovné obrodenie, vonkajší a vnútorný prerod“ / „Napforduló – lélekfordító, külső és belső átalakulás“

od 02.06.2014,18:00 do 23:59

KLUB ZDRAVIA – EGÉSZSÉG KLUB

Vstupné – belépődíj: 3 €

Miesto konania: MsKS, Hradná 1, Komárno / Komáromi VMK
Kontakt: Info: 0905 960 188, 035 77 13 746, Email: helena.saliova@gmail.com

« späť na titulku