Slávnostný večer a vernisáž pamätnej výstavy Dr. Gyulu Alapyho

od 14.10.2022,16:30

Slávnostný večer a vernisáž pamätnej výstavy Dr. Gyulu Alapyho

Miesto konania: Podunajské múzeum v Komárne, Komárno

« späť na titulku