Slávnostné stretnutie pri príležitosti 120. výročia založenia ZŠ Ul. pohraničná

od 17.12.2013,15:00 do 23:59

Oslava 120.výročia školy (dňa 17.12. 2013 v Dome Matice slovenskej v Komárne) spojená s oceňovaním významných osobností ZŠ Ul. pohraničná za účasti súčasných aj bývalých pedagógov, otvorená pre verejnosť, bývalých žiakov a pre každého kto ma ku škole blízko. Rovnako bude sprístupnená pre verejnosť k prehliadke aj budova Základnej školy.

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Ul-pohrani%C4%8Dn%C3%A1-9-Kom%C3%A1rno/303078226376210?fref=ts

Miesto konania: DOM MATICE SLOVENSKEJ, Nám. M.R.Štefánika č. 6, Komárno

« späť na titulku