Slávnostné odovzdanie zreštaurovanej Leopoldovej brány / Újvár restaurált Lipót kapu ünnepélyes átadásá

od 29.10.2013,13:00 do 23:59

Pozvanka_1Sk

Pozvanka_2Hu

Miesto konania: Leopoldova brána novej pevnosti v Komárne / Újvár Lipót kapu, Komárom

« späť na titulku