Slávnostná omša a vzdanie úcty pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy

od 04.07.2013,18:00 do 19:00

© Gál Tamás

Miesto konania: Rímskokatolícka kaplnka sv. Anna, Špitálska kaplnka, Jókaiho ul. 4, socha Cyrila a Metoda

« späť na titulku