SLAM POETRY

od 04.12.2014,18:00 do 23:59

Komáromi Szalon

Miesto konania: Rév – Dom maďarskej kúltúry, Pevnostný rad 142, Komárno / RÉV - A Magyar Kultúra Háza Pevnostný Rad 142

« späť na titulku