Sladký domov / Príma környék

od 18.12.2012,15:00 do 18:00

Miesto konania: JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE, Petőfiho ulica 1, 945 01 Komárno / KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ, Petőfiho ulica 1, 945 01 Komárno
Kontakt: Predpredaj vstupeniek / jegyrendelés: + 421 (35) 3811 257, tiket@jokai.sk

« späť na titulku