Sladký domov / Príma környék

od 21.02.2013,15:00 do 17:00

Miesto konania: JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE , Petőfiho ulica 1, Komárno / KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ, Petőfiho ulica 1, Komárno
Kontakt: Predpredaj vstupeniek / jegyrendelés: + 421 (35) 3811 257, tiket@jokai.s, Ifujusági bérlet

« späť na titulku