Škola v minulosti / Iskola a múltban

od 07.05.2015,17:00 do 23:59

Škola v minulosti

Miesto konania: Zichyho palác, Nám. generála Klapku 9, Komárno / a múzeum Zichy-palotabeli kiállítóterem, Klapka, Gy. tér 9., Komárom

« späť na titulku