Škola poézie

od 11.10.2013,08:00 do 23:59

http://www.ros-komarno.sk/products/skola-poezie/

Miesto konania: Centrum voľného času, Rozmarínova ul. č. 2, Komárno
Kontakt: Ing. Tibor Krátky, Tel.: 035/ 760 3783, GSM: 0911 204 031, E-mail: kratky.ros@gmail.com

« späť na titulku