Skautský deň v meste / VI. ORSZÁGOS CSERKÉSZNAP A VÁROSBAN

od 26.05.2013,08:00 do 20:00

Ezt kell tudni a VI. Cserkésznapról

Miesto konania: Nám. generála Klapku, Anglický park, Komárno / Klapka tér, Anglia park, Komárno

« späť na titulku