Selye ples / Selye-bál

od 25.01.2013,19:00 do 26.01.2013,05:00

Ples Univerzity J. Selyeho a Gymnázia Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským Komárno / Bál Selye János Egyetem és Selye János Gimnázium Komárom

Miesto konania: Univerzita J. Selyeho /Konferenčné centrum/ / Selye János Egyetem Konferenciaközpontjában
Kontakt: Telefón: Univerzita - 035/3260848 , Gymnázium - 035/7731312 Fax: 035/7731313 Mobil: +421 0905 442 955

« späť na titulku