SAM CUP- Memoriál Jirku Mrhala

od 30.05.2015,10:00 do 23:59

SAM CUP- Memoriál Jirku Mrhala

6. ročník medzinárodnej súťaže v tlaku na lavičke

http://awpc-slovakia.com/component/content/article/15-aktuality/278-sam-cup-2015-international-benchpress-cup

Propozície

 

  1. ročník medzinárodnej súťaže v tlaku na lavičke 

SAM CUP- Memoriál Jirku Mrhala

  1. Všeobecné ustanovenia:
    Usporiadateľ: Z poverenia AWPC-Slovakia – Power club Urban Komárno
    Termín súťaže: 30. Máj 2015
    Miesto súťaže: Piváreň Alcatraz, Priateľstva 1, Komárno
    Prihlášky: Klub, odddiel (jednotlivec) je povinný včas zaslať prihlášku cez elektronickú prihlášku na

https://docs.google.com/forms/d/13SbUt9GlxezzlcqZiB03s-5D6QeoeyV8uoVYr4w9NNM/viewform?usp=send_form

Alebo na emailovú adresu pcukomarno@gmail.com

do 24. mája 2015.

Štartovný poplatok (15€ / 10 €) sa uhrádza počas registrácie a váženia.
Kontakt: Ing. Vladimír Urban 0907 100 849

Mgr. Tomáš Bugáň 0905 406 200

2. Technické ustanovenia:
Predpis: Súťaží sa podľa pravidiel WUAP
Podmienky štartu: Včas zaslaná prihláška a úhrada štartovného poplatku.

Štartovný poplatok: 15 eur /kategórie Open a Masters

Štartovný poplatok: 10 eur /kategórie Dorast a Junior 

Úhrada nákladov: Rozhodcom podľa platných smerníc, pretekári na náklady oddielu

3. Činovnící súťaže:
Riaditeľ súťaže: Ing. Jaroslav Papp
Vedúci pretekov: Ing. Vladimír Urban
Nakladači: členovia PCU Komárno
Hlásateľ:

4. Rozhodcovia:
Hlavný rozhodca:
Postranní rozhodcovia:

5. Časový rozpis
8:15 – 09:15 váženie
10:00 – 15:00 súťaž v tlaku na lavičke
15:40 vyhlásenie výsledkov a vyhodnotenie pretekárov

Kategórie:

Equip:

ženy

dorastenci

juniori,

masters,

open do 100 kg,

open nad 100 kg,

 

RAW

Dorast

Junior

Open

Masters

Iné: Pretekári obdržia pri štarte tričko, obed a nápoj.

Ceny: Trofeje pre 3 najúspešnejších pretekárov v jednotlivých kategóriach v prepočte na Reshlové body, diplomy, vecné ceny.

 

Miesto konania: Piváreň ALCATRAZ, Priateľstva 1 , Komárno

« späť na titulku