Rudolf Hanuljak a Pavol Pánik

od 17.09.2014,17:00 do 23:59

Sakrálne stavby a pamiatky Žitného ostrova. Fotografie
Egyházi építmények és emlékhelyek a Csallóközben. Fényképek

Pozvanka Meghivo

JAV.hanuljak meghivo 2

O b č i a n s k e z d r u ž e n i e p r e u m e l e c k ý a k u l t ú r n y r o z v o j P o d u n a j s k a P R O A R T E DA N U B I Í
úctivo Vás a vašich priateľov pozýva na otvorenie výstavy pod názvom
Rudolf Hanuljak a Pavol Pánik: Sakrálne stavby a pamiatky Žitného ostrova. Fotografie.
do Galérie Limes, Komárno Ul. františkánov 31. – 17. septembra 2014 o 17 hod.
Výstavu otvorí: Ilona L. Juhász, PhD., etnológ a doc. PhDr. József Liszka, PhD., etnológ
Účinkuje: miešaný zbor Concordia, diriguje István Stubendek
Hostiteľka: PhDr. Veronika Farkas, historik umenia
Výstavu podporili: Samospráva mesta Komárno Výstava je otvorená: do 5. októbra 2014
Otvorené: ut–pia 12–16 hod, po–so–ne podľa dohovoru / Tel.: 00421/905/903 920, 00421/903/719 493

A PRO ARTE DANUBI Í , Duna Mente Művé s z e t é é r t Pol g á r i Tá r sul á s m e g h í v j a Önt é s k edve s b a r át a i t
Rudolf Hanuljak és Pavol Pánik: Egyházi építmények és emlékhelyek a Csallóközben. Fényképek. c. kiállítás megnyitójára
a Limes Galériába, Komárom Ferencesek utcája 31. – 2014. szeptember 17-én 17 órára
A kiállítást megnyitja: Juhász L. Ilona, PhD., etnológus és doc. PhDr. Liszka József, PhD., etnológus
Közreműködik: a Concordia vegyeskar, vezényel Stubendek István
Házigazda: Dr. Farkas Veronika, művészettörténész
A kiállítás támogatói: Komárom Város Önkormányzata A kiállítás megtekinthető: 2014. október 5-ig
Nyitva: kedd–pé 12–16 óráig, hé–szo–va megegyezés szerint / Tel.: 00421/905/903 920, 00421/903/719 493

 

 

Miesto konania: Galéria Limes ,Komárno Ul. Františkánov 31. / Limes Galéria , Komárom, Ferencesek barátok u. 31
Kontakt: Tel.: 00421/905/903 920, 00421/903/719 493

« späť na titulku