Rozlúčka s letom / Nyárbúcsúztató

od 30.08.2014,11:00 do 23:59

Mestské kultúrne stredisko Komárno Vás pozýva na program: Rozlúčka s letom
30. augusta 2014 11.00 Nám. gen. Klapku v Komárne

Folklórne tanečné a hudobné vystúpenie doplnené
o moderný tanec spojený s akrobatickými prvkami

Účinkujú:
Folklórne súbory Dunaj, Dunajíček, Mamičky
a súbor moderného tanca JUNIOR Club

A Komáromi Városi Művelődési Központ

meghívja Önt

Nyárbúcsúztató
szórakoztató műsorára

2014. augusztus 30. 11.00
a Klapka térre

Fellépnek:
DUNAJ, DUNAJÍČEK Néptáncegyüttesek
és a JUNIOR CLUB modern tánccsoport

Miesto konania: Námestie generála Klapku v Komárne / Klapka tér, Komárom

« späť na titulku