Richtár Šári / Sári bíró

od 24.03.2013,15:00 do 17:00

Réžia / Rendező: Görög László m.v.

Miesto konania: JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE , Petőfiho ulica 1, 945 01 Komárno / KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ, Petőfi út 1, Komárom
Kontakt: Predpredaj vstupeniek / jegyrendelés: + 421 (35) 3811 257, tiket@jokai.sk, bérletszünet

« späť na titulku