Richtár Šári / Sári bíró

od 27.03.2013,11:00 do 13:00

Réžia / Rendező: Görög László m.v.

Miesto konania: JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE, Petőfiho ulica 1, 945 01 Komárno / KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ, Petőfi út 1, Komárom
Kontakt: Predpredaj vstupeniek / jegyrendelés: + 421 (35) 3811 257, tiket@jokai.sk, gyermek bérlet

« späť na titulku