Richtár Šári / Sári bíró

od 05.06.2013,11:00 do 138:00

Miesto konania: JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE , Petőfiho ulica 1, Komárno / KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ, Petőfi út 1, Komárom
Kontakt: Predpredaj vstupeniek / jegyrendelés: + 421 (35) 3811 257, tiket@jokai.sk, gyermek bérlet

« späť na titulku