PRÍRODA PODUNAJSKA / A DUNA MENTE ÉLŐVIlÁGA

od 27.02.2015,17:00 do 23:59

PRÍRODA PODUNAJSKA

Miesto konania: Podunajské múzeum v Komárne, priestory knižnice na Palatínovej ul. č. 8, Komárno / Duna Meti Múzeum Komárom

« späť na titulku