Predstavenie knihy Dr. Viktora Simeka / Dr. Simek Viktor, Zoboralji színek c. könyvének bemutatójára

od 16.03.2013,14:30 do 16:00

PRO ARTE DANUBIÍ KOMÁROM A DUNA MENTE MŰVÉSZETÉÉRT POLGÁRI TÁRSULÁS

 Házigazda: Farkas Veronika, művészettörténész

A szerzőt méltatja: id. Batta György költő

A könyvet bemutatja a szerző: Dr. Simek Viktor

A könyvbemutatót követően a zsérei Zoboralja női kamarakórus – Simek Viktor vezényletével, a komáromi VMK és a Jókai Mór alapiskola GAUDIUM vegyes kara – Stirber Lajos vezényletével rövid baráti hangversenyt adnak.

Miesto konania: Galérii Limes, Komárno Ul. Františkánov 31, Komárno / Limes Galéria, Komárom Ferencesek utcája 31, Komárom
Kontakt: 0905 903 920, galerialimes@gmail.com

« späť na titulku