Prednášky OTVORENEJ UNIVERZITY – Židovskej univerzity v Budapešti / Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Szabadegyetem előadásai

od 11.12.2013,16:00 do 11.11.2013,23:59

www.menhaz.sk

otvorenie_zidovskej_univerzity otovrenie_zid_uni_hu

 

 

Miesto konania: Menház - Židovské kultúrne a spoločenské centrum, sála Zoltána Wallensteina, ul. Eötvösa 15, Komárno / Menház Zsidó Kulturális és Közösségi Központ, Wallenstein Zoltán terem, Eötvös utca 15, Komárom
Kontakt: Tel/Fax: +421/35/7731-224 E-mail: kile@menhaz.sk

« späť na titulku