Pozvánka Zväzu diabetikov Slovenska, DiaKom Komárno

od 26.09.2013,14:00 do 23:59

Srdečne pozývame členov Zväzu diabetikov Slovenska, ZO DiaKom Komárno ako aj nečlenov diabetikov na členskú schôdzu základnej organizácie.

Miesto konania: Klub dôchodcov, Nám. Kossutha, Komárno

« späť na titulku