Pozvánka na vianočný benefičný koncert / Meghívó karácsonyi jótékonysági estre

od 09.12.2013,17:00 do 23:59

pozvánka - meghivó-2013.dec.9

 

Fond Doroty Kanthovej a Základná umelecká škola v Komárne  spoločne organizujú IX. benefičné predstavenie. 

Pozvánka – meghívó 

Miesto konania: Mestké kultúrne stredisko, MsKS, Hradná 1, Komárno / Városi művelödési központ, Komárom

« späť na titulku