Pozvánka na vernisáž – „Škola vítvarnjeho umeňja“

od 15.10.2014,17:00 do 23:59

Miesto konania: Domu Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno / Matica slovenská székháza, Komárom
Kontakt: Jana M a č i c o v á Regionálne osvetové stredisko v Komárne Výtvarníctvo, fotografia, film Telefón: 035/760 3783, 0911 204 031 Web: www.ros-komarno.sk E-mail: osveta.vff@gmail.com

« späť na titulku