Pozvánka na slávnostné odovzdanie / Meghívó az ünnepélyes átadásra

od 04.02.2016,16:00

Pozvánka na slávnostné odovzdanie

http://www.komarno.sk/sk/pozvanka-na-slavnostne-odovzdanie_4219-n.html

Miesto konania: Národná kultúrna pamiatka "Pevnosť" v Komárne / a Komáromi Vár nemzeti műemlék Újvár része

« späť na titulku