Pozvánka na 32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne

od 26.09.2013,13:00 do 23:59

http://www.komarno.sk/index.php?lang=slovak

Zasadnutie – program

Miesto konania: Veľká zasadačka mestského úradu , Komárno (2. poschodie)

« späť na titulku