Polročné prázdniny v CVČ

od 01.02.2016,08:00 do 16:00

Milí rodičia pripravili sme pre Vaše deti počas polročných prázdnin pestrý celodenný program
s hrami, súťažmi, tancami, hudbami, filmom, tvorivými dielňami, vychádzkami, plávaním atď
Prihláste sa najneskôr do piatku 29.januára 2016

Miesto konania: CVČ, Komárno
Kontakt: 035/7730396

« späť na titulku